top1
  Curriculum Vitae  
   
 
foot1
 
Palumbo Pascal
Licentiaat kinesitherapie
Acupuncturist

Ondergetekende studeerde in 1984 af als licentiaat in de motorische revalidatie en kinesitherapie aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

In 1985 werd aan dezelfde universiteit het post-universitair diploma psychomotorische therapie behaald.

Nadien volgden verschillende bijscholingen waaronder manuele therapie ( volgens Maitland) en totaaltherapie bij J. Caluwé en W. Hostens.
Hier kwam ik voor het eerst in aanraking met acupunctuur, wat dan ook dadelijk mijn interesse opwekte. De holistische visie die de oosterse geneeskunde predikt boeide mij.

Het duurde echter nog even voordat ik de studies ook echt aanvatte.
Deze opleiding gebeurde aan het Opleidingscentrum voor Traditionele Chinese Geneeswijzen in Antwerpen. Deze is sinds kort ook officieel verbonden aan de Karel de Grote Hogeschool aldaar.
De studie bestond uit een algemene basisopleiding waarna de eigenlijke studie acupunctuur volgde. Om het diploma te behalen werd er ook van iedereen een eindwerk verwacht. De titel van mijn eindwerk luidde “Snurken in de Traditionele Chinese Geneeswijzen”.

Nadien volgden nog bijscholingen oor-, schedel- en electroacupunctuur aan hetzelfde instituut.

Tussendoor volgde ik een stage in het moederland van de acupunctuur.
In Beijing, de hoofdstad van China, kreeg ik in drie ziekenhuizen die verbonden zijn aan de ‘International School of Beijing University of Chinese Medicine’ een bijkomende vervolmaking in de praktijk en de oosterse diagnostiek.

Om mezelf beter te profileren als acupuncturist en om de geloofwaardigheid van het beroep te vrijwaren ben ik ook aangesloten bij de Belgian Acupunctors Federation ( BAF ).

 

Palumbo Pascal